GC spółka akcyjna

( dawniej "Gregor Collection" Spółka z o.o.)
ul. Katowicka 37
45-061 Opole


tel. (77) 456-61-20
tel. (77) 402-27-01
fax. (77) 453-64-25

NIP 754-26-83-039
REGON 532175897
Krajowy Rejestr Sądowy
VIII Wydział Gospodarczy
KRS 0000381675
Kapitał Zakładowy 100.000 PLN w całości wpłacony
gc-sa@gc-sa.pl
Strona w budowie. Zapraszamy wkrótce.